Å bygge Guds rike

3. mai 2015 – 5. søndag i påsketiden

I 2005 kom filmen «Kingdom of Heaven»(Himmelens kongerike) på kinolerretet. I storformat fikk vi ta del i middelalderens korstog og kampen om Det hellige land. Menneskelig idealisme og religiøs hengivenhet, maktmisbruk og maktutøvelse gikk hånd i hånd. Arrene etter korstogene er fremdeles tilstede i Midtøsten. Og dessverre, også i dag kjemper noen med vold for å bygge gudsriket. Var det slik Jesus mente at Gudsriket skulle vokse frem?

Tekst: Lukasevangeliet kap. 13, 18-21

Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»

Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

Sennepsfrø
Jesus bruker en rekke bilder og liknelser for å beskrive hva Guds rike er. Guds rike er noe som vokser, noe som i kraft av seg selv sprer seg i sine omgivelser. Guds rike er noe man ofrer alt annet for, noe man ikke gir slipp på når det blir funnet.

Er Guds rike et fysisk land, et Israel, et land hvor de guddommelige lover holdes høyt og etterleves? Nei! Aldri har det vært det og aldri kan det bli det. Mennesket skaper ikke paradis på jord. De forsøk som har blitt gjort opp gjennom tidene, har alle falt. Mennesket korrumperer sin egen skapning. Å tvinge noen til anerkjennelse av moralske og religiøse lover, er i seg selv et tap for det onde. Å bruke makt for å få andre til å etterleve Jesu ord, er en motsigelse av alt Jesus står for!

Guds rike trenger ikke maktbruk for å vokse. Guds rike vokser frem der vi lar Gud fornye våre sinn. Når vi åpner oss for Guds tanker og Guds nåde skjer det noe vakkert! Vi åpner oss og fornyes. Denne fornyelsen gir oss selvinnsikt og evne til å se hva som er godt for når neste. Og slik spres det fra menneske til menneske. – Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere, sier Jesus.

I vår kirke forkynnes dette fra døpefont og nattverdbord. Her møtes vi Guds rike i vann, vin og brød. Nært og fornyende. Nåde vi kan ta på. Den nåden sprer vi videre gjennom å leve. Slik bygger vi Guds rike!


Vil du motta mine innlegg som e-post? Klikk her for å abonnere på mitt nyhetsbrev!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *