☧ Søndagstanker – Fastelavnssøndag

Søndag 15. februar 2015

Fastelavnssøndag

Tekst: Johannesevangeliet kap. 12 vers 20-33

Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære.

Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.»

Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.

personlig samtale

Personlig markedsføring er alltid best. Grekerne ville bli kjent med Jesus, de går til Filip, Filip går til Andreas, og sammen går de til Jesus. Dette er nøkkelen i alt kristent arbeid med å fortelle om Jesus. Invitere til fellesskap, til nysgjerrighet og samhandling. Gjør vi det, så vil vi lykkes. For Jesus er virkelig en person det er verdt å bli kjent med.

Men for å drive god personlig markedsføring må vi faktisk være personlige. Og vi må være sammen og snakke sammen med mennesker som ikke har alle svarene klare, de som søker, de som «ikke er som oss». Det er to utfordringer mange av oss sliter med.

Jeg er heldig som kjenner mennesker som ikke lar meg forbli i et alle-er-vi-enige-og-like-miljø! Og heldigvis har jeg flere arenaer i tillegg til bedehus og kirker hvor jeg får impulser.

En venn spurte meg nylig om det ikke var slik at Gud bare leker med oss. «Vi lever, vi blir syke, vi dør. Gud griper ikke inn, Gud hører ikke bønn, og etter døden skal vi allikevel alle samles ett og samme sted. Så hva er egentlig vitsen med å leve?»   Det er ikke lett å svare på slikt uten å være personlig. Det hjelper så lite å kunne de kristne trosformuleringene når andre mennesker er så åpne, ærlige og gjerne vil ha svar de kan leve med. Og det nytter ikke å svare på et språk som mennesker ikke forstår. Mine konfirmanter forstår ikke ordet «nåde». Da er det svært utfordrende å formidle hva Guds nåde er. Og mine konfirmanter er ikke «unormale». De er de «normale». I vårt møte med medmennesker må vi våge å være personlige, ærlige og sårbare. Vi snakker ikke med andre om Gud og Jesus for å vinne en diskusjon. Da jeg var ung trodde jeg at jeg kunne overbevise andre om Jesus. Jeg har skjønt at det var en feil vei å gå. Jeg må elske andre til Jesus.

1 kommentar til “☧ Søndagstanker – Fastelavnssøndag

  1. Bjørn Willoch

    Er det ikke fantastisk at Jesus ser på korset som herlighet? Hvorfor? For der drar han hjerte til seg, De blir overveldet, de begynner å tro og å elske ham. Vi tenker gjerne på Jesu guddommelige majestetsherlighet. Det som betyr noe for Jesus, er at lille du og lille jeg blir frelst og får dele, får glede seg over å se hans evige herlighet. – Og så kaller Han oss til å gå samme vei, «være der han er». – Vi forskrekkes over mye «herlighetsteologi». Det sies at Jesus vil gi oss del i sin herlighet. JA + AMEN! Men det betyr IKKE at vi alltid skal ha det å godt, være friske, bli rike. TVERT IMOT! Veien er korsets herlighet med Jesus. ofte ned i det dype. DER kan det hende vi blir mennesker til hjelp, slik at de også dras til Jesus og blir frelst. Slik jobber vi sammen med Jesus!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *