☧ Søndagstanker – Såmannssøndagen

Søndag 1. februar 2015

Såmannssøndagen

Tekst: Markusevangeliet kap. 4, vers 26-34

Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»

Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at  himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»

Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem.

bob-dylan-slow-train-comingGuds rike er som sakte-tv på skjermen. En skulle aldri tro toget kom frem, men jo, til slutt kom endestasjonen til syne. Bob Dylan sang «Slow Train Coming» om Guds rike som sakte, sakte vokser frem. Gjennom dåp og nattverd, i kirker og bedehus, i hjemmene, i barneklubber og eldresentre, i kor og musikklag blir Jesu ord formidlet. Et ord fester seg, en tanke, en tillit, en tro, et forhold, som får vokse seg sterkere og tydeligere etter hvert som livet leves. Guds rike er ingen politisk størrelse, ingen land eller regjering kan påberope seg å representere Guds rike. Guds rike er den spede undring som vokser til den faste tro. Guds rike er tilliten til Gud som betyr mer enn alt annet når livet uunngåelig møter døden. Guds rike bærer du med deg og påvirker dine omgivelser med, når du i medmenneskelighet hjelper din neste. Guds rike er hånda som strekkes ut og hånda som griper tak, når sorgen er til å bli knust av. Guds rike er Jesus som sier; «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.»

Samtidig er Guds rike noe overveldende stort som en dag skal bli åpenbart for alle mennesker. Gud rike er seieren over urett og død. En dag for dom og frelse. Men inntil da, bærer vi Guds rike i våre hjerter og tanker, omsatt i tjeneste for vår neste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *