☧ Søndagstanker – 2. søndag i åpenbaringstiden

11. januar 2015

2. søndag i åpenbaringstiden

Tekst: Mark 1,3-11

En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!

Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

DåpDa jeg var en ung kristen, i alderen 16-17 år, hadde jeg en fast bønn: «Han skal vokse, jeg skal avta». Ordene lånte jeg fra døperen Johannes i Johannes evangeliet kap. 3. Det var viktig for meg å ha et sterkt fokus på Jesus, og ikke bare på meg selv. Som ungdom har man lett å bli veldig egoistisk…..

Men egoismen henger i, også når man er noen år eldre. Livsvisdom er bra, men om man er stort klokere, vet jeg ikke. Derfor gjør det godt å lese om døperen Johannes. Han visste hva han var kalt til. Det holdt han fast på, helt til det kostet ham livet. Han skulle rydde vei for Herren! Forberede folket for Jesus og så bøye av og gi plass til ham «som er mye sterkere enn meg, som jeg ikke er verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen for.» Omvendelse og tilgivelse var det Johannes Døperen kunne tilby gjennom sin dåp, men Jesus kunne tilby nytt liv! Det er det Den hellige Ånd gir – nytt liv!

Hvorfor døpte Jesus seg? Hadde han noen synd å få tilgivelse for? I følge Bibelen, nei! Men ved sin dåp startet han opp det arbeidet som endte i Jerusalem tre år senere med den tomme grav. I vannet ble han senket ned, til kulden og døden. Og fra vannet stod han opp, til solas livgivende varme og livet. Ved dåpen ble han klargjort til sin tjeneste for folket, for livet, for deg og meg. Vi kan minnes denne underlige Johannes Døperen med takknemlighet. Han ryddet vei for Herren, og Herren gikk veien videre, til korsets død og oppstandelsens lys!