☧ Søndagstanker – 2. søndag i advent

6. desember 2014

2. søndag i advent

Tekst: 1 Kor 15,50-57

trompetMen det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:

Døden er oppslukt, seieren vunnet.

Død, hvor er din brodd?

Død, hvor er din seier?

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Min postkasse bugner for tiden av reklame med særdeles gode tilbud til julefeiringen. Mat og gaver skal kjøpes inn. Det kan synes som om det meste dreier seg om den kommende julen. Adventstiden er i ferd med å miste sin egenverdi. Og det er trist, for adventstiden i seg selv, har en stor egenverdi!

Forrige søndag ble det ropt ut et nådens år for oss alle. Gud møter oss med nåde! Denne søndagen ropes det ut en triumferende seier over døden! Dødens makt er brutt, livet har seiret! Vi kunne gått i fakkeltog og feiret! Døden, den endelige barriære som møter oss alle, har mistet sin makt.  

Det forgjengelige, sier Paulus, altså vår kropp, skal brytes ned. Vi skal alle dø. Men som et korn som legges i jorden, så spirer noe nytt frem. Det forgjengelige gir liv til det uforgjengelige- Det som ikke skal brytes ned og dø, men leve evig. Og alt dette blir gitt oss som gave ved at Jesus stod opp fra de døde. Døden ble en gang for alle beseiret. Den enes død, den andres brød, sies det. I dette tilfelle kan vi si, Den enes død, vår alles seier.

Kan vi tro det? I så fall kan perspektivet over eget liv få et annet preg. Vi trenger ikke å haste med å leve. Livet kommer oss i møte, også når døden besøker oss.